Kunglig hovleverantör…

Kanske inte formellt sett, men just nu är jag i full gång med att formge en bok om Drottning Hedvig Eleonora. Uppdraget görs för Votum Förlag, som tillsammans med Kungliga Hovstaterna ger ut boken.

Mer info lär komma…