På andra sidan av en storm

Michael Johnsons 5:e album som gavs ut på CD och Spotify sommaren 2014. Jag ville med Katarina Johnsons bilder nå en känsla som harmonierar med både budskapet och musiken. Brustenhet, tro, tröst och hopp är ämnen som återkommer i Michaels texter.

Kund: Michael Johnson Musik / Studio Edith Records